Hoạt động thanh toán thẻ tại Sở Giao Dịch - Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

Chương I Những vấn đề cơ bản về thẻ thanh toán 1

I. Tổng quan về thẻ thanh toán 1

1. Lịch sử hình thành và phát triển của thẻ thanh toán 1

2. Phân loại thẻ thanh toán 2

a/ Theo công nghệ sản xuất 2

b/ Theo chủ thể phát hành 3

c/ Theo tính chất thanh toán của thẻ: 3

• d/ Theo phạm vi lãnh thổ 4

e/ Theo mục đích sử dụng 5

3. Đặc điểm và cấu tạo của thẻ thanh toán 5

3.1 Đặc điểm của thẻ thanh toán 5

A. Mặt trước của thẻ 5

B. Mặt sau của thẻ: 6

3.2 Cấu tạo của thẻ thanh toán 7

4. Các chủ thể tham gia trên thị trường thẻ thanh toán 7

4.1 Chủ thẻ ( Card Holder ) 7

4.2 Ngân hàng phát hành thẻ - NHPHT ( Issuing bank ) 8

4.3 Ngân hàng thanh toán thẻ - NHTTT ( Acquiring Bank ): 9

4.4 Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) 10

4.5 Tổ chức thẻ quốc tế 11

5. Vai trò và tính tiện ích của thẻ thanh toán 11

5.2 Đối với người sử dụng thẻ 11

5.3 Đối với Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) 11

5.4 Đối với ngân hàng 12

6. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của thẻ thanh toán 12

6.1 Nhóm nhân tố chủ quan 12

6.1.1 Vốn 12

6.1.2 Trình độ kĩ thuật công nghệ của ngân hàng 12

6.1.3 Nhân lực 13

6.2 Nhóm nhân tố khách quan 13

6.2.1 Các điều kiện về mặt xã hội 13

6.2.2 Các điều kiện về kinh tế 14

6.2.3 Điều kiện về khoa học công nghệ: 14

6.2.4 Điều kiện về môi trường pháp lý 14

6.2.5 Điều kiện cạnh tranh: 15

II. Nghiệp vụ phát hành và thanh toán thẻ 15

1. Phát hành thẻ 15

1.1 Yêu cầu phát hành 15

1.2 Phát hành thẻ 15

2. Sử dụng thẻ trong thanh toán 15

2.1 Chấp nhận thẻ 16

2.2 Cung cấp hàng hóa dịch vụ 16

2.3 Nộp hóa đơn 16

2.4 Thanh toán cho ĐVCNT 16

2.5 Gửi thông tin dữ liệu 16

2.6 Xử lý bù trừ thanh toán 16

2.7 NHPHT chấp nhận thanh toán 17

2.8 Thông báo cho chủ thẻ 17

2.9 Thanh toán cho NHPHT 17

3. Một số rủi ro trong phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ 17

III. Kinh nghiệm ở một số nước trong kinh doanh thẻ 19

1. Kinh doanh thẻ ở Mỹ 19

2. Kinh doanh thẻ tín dụng ở Anh 19

3. Thị trường thẻ khu vực Châu á - Thái Bình Dương 20

4. Đánh giá và dự báo các thị trường thẻ trên thế giới 21

Chương II: Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại sở giao dịch - ngân hàng ngoại thương Việt Nam 23

I. giới thiệu tổng quan về sở giao dịch – ngân hàng ngoại thương việt nam 23

1. Tính cấp thiết của việc thành lập Sở giao dịch 23

2. Bộ máy tổ chức 23

3. Nhân lực 24

II. Thực trạng phát hành và thanh toán thẻ tại Sở GIAO DịCH - ngân hàng ngoại thương Việt Nam (VCB) 26

1.Hoạt động phát hành thẻ thanh toán tại Sở giao dịch- Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) 26

1.1 Các loại thẻ mà Sở Giao Dịch-VCB đang phát hành 26

1.2 Qui trình nghiệp vụ phát hành thẻ 26

1.2.1 Nguyên tắc phát hành thẻ: 26

1.2.2 Đối tượng được xét phát hành thẻ: 26

1.2.3 Điều kiện để được phát hành thẻ 27

1.2.4 Thủ tục phát hành 28

1.2.5 Trình tự phát hành 29

1.2.6 Nhiệm vụ của Chi nhánh phát hàng thẻ và trung tâm thẻ 29

1.2.7 Phân tích tình hình phát hành thẻ tại Sở Giao Dịch-VCB 31

1.2.7.1 Thực trạng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng 31

1.2.7.2 Thực trạng phát hành và sử dụng thẻ ATM 34

2. Hoạt động thanh toán thẻ tại Sở Giao Dịch- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 38

2.1 Các loại thẻ mà VCB chấp nhận thanh toán 38

2.2 Qui trình nghiệp vụ thanh toán thẻ 39

2.3 Thực trạng hoạt động thanh toán thẻ tại Sở Giao dịch-VCB 40

III. Đánh giá hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tại Sở Giao Dịch-Ngân hàng ngoại thương Việt Nam 45

1.Những kết quả đạt được và nguyên nhân 45

1.1 Những kết quả 45

1.2 Nguyên nhân 47

1.2.1 Sự phục hồi của nền kinh tế Việt nam và khu vực sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ 47

1.2.2 Sự quan tâm của Nhà nước đối với việc phát triển dịch vụ thẻ thanh toán của các NHTM tại Việt nam 48

1.2.3 Công nghệ thông tin cũng như hệ thống thông tin liên lạc ở Việt nam đang đạt được những bước tiến vượt bậc 48

1.2.4 Thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt nam đang có những bước tiến mới 48

1.2.5 Nhu cầu du học nước ngoài cũng như du lịch nước ngoài của người Việt nam gia tăng 49

1.2.6 VCB là một ngân hàng lớn có uy tín và nhiều kinh nghiệm trong công tác thanh toán 49

1.2.7 VCB là ngân hàng tiên phong trong lĩnh vực thanh toán và phát hành thẻ tại Việt nam 50

1.2.8 Chiến lược đổi mới công nghệ ngân hàng của VCB 50

1.2.9 Chính sách khách hàng hấp dẫn và đội ngũ cán bộ có năng lực, giàu kinh nghiệm 50

2. Một số yếu kém còn tồn tại của Sở Giao Dịch và nguyên nhân cần khắc phục trong thời gian tới. 51

2.1 Những khó khăn 51

2.1.1 Nền kinh tế Việt nam tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn trong giai đoạn phát triển mới 51

2.1.2 Chưa có một hành lang pháp lý đồng bộ và ổn định 52

2.1.3 Các yếu tố xã hội và thói quen dùng tiền mặt của dân cư còn lớn 52

2.1.4 áp lực cạnh tranh từ phía các ngân hàng khác 53

2.1.5 Chưa phân định rõ và tập trung vào từng nhóm khách hàng 53

2.1.6 Giao dịch thẻ còn nhiều phiền hà và tốn nhiều thời gian 54

2.1.7 Chưa có một mạng lưới đại lý thanh toán thẻ rộng khắp. 54

2.1.8 Rủi ro trong vấn đề thẻ giả 55

2.2 Nguyên nhân 55

2.2.1 Nguyên nhân từ phía người sử dụng thẻ 55

2.2.2 Nguyên nhân từ phía cơ sở chấp nhận thẻ 56

2.2.3 Nguyên nhân từ phía Vietcombank 56

Chương III Giải pháp mở rộng hoạt động kinh doanh thẻ thanh toán tại sở giao dịch ngân hàng ngoại thương việt nam 58

I. Thực trạng Hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tại Việt Nam trong thời gian qua 58

1. Tình hình thanh toán thẻ 58

2. Tình hình phát hành thẻ 60

II. Triển vọng thị trường thẻ thanh toán tại việt nam 61

1. Sự cần thiết phải phát triển thẻ thanh toán tại Việt Nam 61

2. Bối cảnh thuận lợi cho sự phát triển của hoạt động khai thác dịch vụ thẻ trong thời gian tới 63

3. Kế hoạch mở rộng khai thác dịch vụ thẻ các ngân hàng trên thị trường Việt nam trong thời gian tới 64

III. Định hướng phát triển hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tại Vietcombank trong thời gian tới 65

1.Trong nghiệp vụ phát hành thẻ 66

2. Trong nghiệp vụ thanh toán thẻ 66

3. Trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 67

III. Giải pháp mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ thanh toán tại sở giao giao dịch ngân hàng ngoại thương việt nam 68

1.Phát triển khách hàng sử dụng thẻ thanh toán 68

2.Phát triển mạng lưới thanh toán thẻ 69

3. Đầu tư công nghệ và con người để tạo thuận lợi và an toàn trong thanh toán 70

4.Phát triển các dịch vụ gắn với thanh toán thẻ 72

5.Các giải pháp khác 73

5.1. Kiến nghị đối với Nhà nước 73

5.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 73

KếT LUậN 75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY