Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bắc Giang

Lời mở đầu 3

Chương 1: Tổng quan về Công ty CPĐTPT Nhà và Đô Thị Bắc Giang 4

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 4

1.2. Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 6

1.3. Đặc điểm về sản xuất kinh doanh của Công ty 10

1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty 11

Chương 2: Thực trạng kế toán nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng tại Công ty CP ĐTPT Nhà và Đô thị Bắc Giang

22

2.1. Kế toán thuế đầu vào tại Công ty 25

2.1.1 Chứng từ kế toán thuế GTGT đầu vào 25

2.1.2. Kế toán chi tiết thuế GTGT đầu vào tại Công ty 28

2.1.3. Kế toán tổng hợp thuế GTGT đầu vào tại Công ty 30

2.2. Kế toán thuế đầu ra tại Công ty 41

2.2.1. Chứng từ kế toán thuế GTGT đầu ra 41

2.2.2. Kế toán chi tiết thuế GTGT đầu ra 43

2.2.3. Kế toán tổng hợp thuế GTGT đầu ra 44

2.3. Kế toán thanh toán thuế GTGT tại Công ty 53

2.3.1. Kê khai thuế GTGT tại Công ty 53

2.3.2. Kế toán quyết toán thuế GTGT tại Công ty 56

Chương 3: Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế giá trị gia tăng tại Công ty CP ĐTPT Nhà và Đô thị Bắc Giang

58

3.1. Đánh giá thực trạng kế toán thuế GTGT tại Công ty 58

3.1.1. Ưu điểm . 58

3.1.2. Những hạn chế trong kế toán thuế GTGT tại Công ty 59

3.2. Sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện kế toán thuế GTGT 62

3.2.1. Sự cần thiết của kế toán thuế GTGT 62

3.2.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán thuế GTGT tại Công ty 62

3.2.3. Ý nghĩa của việc hoàn thiện kế toán thuế GTGT 63

3.3. Các giải pháp hoàn thiện kế toán thuế GTGT tại Công ty 63

Kết luận 67

Tài liệu tham khảo 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY