Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH kết cấu Thép cơ khí xây dựng Hưng Yên

Lời mở đầu.1

Chương 1: Tổng quan về công ty TNHH Kết cấu thép CKXD Hưng Yên.3

1.2 . Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH kết cấu thép cơ khí xây dựng Hưng Yên.3

1.2. Đặc điểm của hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH kết cấu thép cơ khí xây dựng Hưng Yên.4

1.2.1. Các mặt hàng chủ yếu của công ty.4

1.2.2. Tình hình kinh doanh.4

1.2.3.Tình hình tài chính.5 1.2.4. Tình hình lao động của công ty.5 1.2.5. Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty.6

1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý và phân cấp quản lý tại công ty TNHH Kết cấu thép CKXD Hưng Yên.7

1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý.7

1.3.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất.8

1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán . .9

1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán .9

1.4.2. Hình thức ghi sổ kế toán 12

1.4.3. Vận dụng chính sách kế toán 14

Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Kết cấu thép CKXD Hưng Yên.16

2.1. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất tại công ty .16

2.1.1. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất .16

2.1.2.Đối tượng kế toán chi phí sản xuất . .16

2.1.3.Quy trình tập hợp chi phí sản xuất . . . 18

2.2.Thực trạng kế toán chi phí sản xuất của công ty . . .22

2.2.1.Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .23

2.2.1.1.Kế toán nguyên vật liệu trực tiếp .23

2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . . 30

2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung .37

2.3.Kế toán tính giá thành tại công ty TNHH kết cầu thép CKXD Hưng Yên . 48

2.3.1.Đối tượng tính giá thành tại công ty TNHH kết cấu thép CKXD Hưng Yên . . .48

2.3.2. Kỳ tính gía thành sản phẩm, kirmt kê đánh giá sản phẩm dở dang .48

2.3.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 49

Chương 3 : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty . .52

3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty .52

3.2. Một số tồn tại trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 58

3.2.1. Về việc luân chuyển chứng từ . .58

3.2.2. Hạch toán thiệt hại trong sản xuất ở công ty . . .60

3.3. Đề xuất nhằm hoàn thịên công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm .60

Kết luận . .63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY