Hóa học 12 - Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng

- Nồng độ: Khi tăng nồng độ chất phản ứng, tốc độ phản ứng tăng.

Ví dụ : aA + bB cC + dD

v = k. [A]a [B]b

k : hằng số tốc độ phản ứng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất phản ứng (là tốc độ phản ứng khi

nồng độ các chất tham gia phản ứng bằng nhau và bằng 1 mol/l).

- Áp suất: Đối với phản ứng có chất khí, khi tăng áp suất tốc độ phản ứng tăng.

(Khi tăng áp suất lên bao nhiêu lần đồng nghĩa với tăng nồng độ các chất phản ứng lên bấy nhiêu lần).

- Nhiệt độ: Khi tăng nhiệt độ, tốc độ phản ứng tăng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY