Hóa học 12 - Dung dịch và độ PH

Ví dụ 2: Dãy các chất và ion nào sau đây là axit ?

A. HCOOH, HS , NH4 , Al3 . B. Al(OH)3, HSO4 , HCO3 , S2 .

C.

HSO4 , H2S, NH4 , Fe3 . D. Mg2 , ZnO, HCOOH, H2SO4.

Ví dụ 3: Theo định nghĩa axit - bazơ của Bron-stêt, các chất và ion thuộc dãy nào dưới đây là

lưỡng tính ?

A. 2

CO3 , CH COO 3 -, H2O. B. ZnO, Al(OH)3, NH4 , HSO4 .

C.

NH4 , HCO3 , CH COO 3 -. D. Zn(OH)2, Al2O3, HCO3 , H2O.

Ví dụ 4: Các hợp chất trong dãy chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính ?

A. Cr(OH)3, Fe(OH)2, Mg(OH)2. B. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2.

C. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Mg(OH)2. D. Cr(OH)3, Pb(OH)2, Mg(OH)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY