Hóa học 12 - Chuyên đề: Các bài toán điện phân

Câu 6: Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ bằng dòng điện một chiều có cường độ I = 0,5A trong thời

gian 1930 giây. Sau điện phân khối lượng catot tăng và thể tích (đktc) khí O2 sinh ra là

A. 0,64 gam và 0,112 lít. B. 0,32 gam và 0,056 lít.

C. 0,96 gam và 0,168 lít. D. 1,28 gam và 0,224 lít.

Câu 7: Điện phân nóng chảy muối clorua của kim loại M. Sau điện phân, ở anot thu được 1,568 lít khí (đktc), ở

catot thu được 2,8 gam kim loại. Kim loại M là

A. Mg. B. Na. C. K. D. Ca.

Câu 8: Điện phân 200 ml hỗn hợp chứa dung dịch CuSO4 0,5 M và Fe2(SO4)3 0,05M trong thời gian 1930 giây

với điện cực trơ và dòng điện có I = 5A. Sau điện phân khối lượng catot tăng

A. 3,2 gam. B. 2,56 gam. C. 6,4 gam. D. 3,36 gam.

Câu 9: Điện phân (điện cực trơ, có màng ngăn) dung dịch X chứa 0,2 mol CuSO4 và 0,12 mol NaCl bằng

dòng điện có cường độ 2A. Thể tích khí (đktc) thoát ra ở anot sau 9650 giây điện phân là

A. 1,792 lít. B. 2,240 lít. C. 2,912 lít. D. 1,344 lít

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY