Hóa học 11 - Ôn tập Tính oxi hóa mạnh của HNO3

Câu 70(ĐH – A – 2009): Cho 3,024 gam một kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, thu được 940,8ml khí NxOy (sản phẩm khử duy nhất ở đktc) có tỉ khối hơi đối với H2 bằng 22. Khí NxOy và kim loại M là :

A. NO và Mg. B. N2O và Al. C. N2O và Fe. D. NO2 và Al.

Câu 71: Hòa tan 16,4 gam hỗn hợp Fe và FeO trong lượng dư dung dịch HNO3 chỉ tạo sản phẩm khử là 0,15 mol NO. Số mol mỗi chất trong hỗn hợp lần lượt bằng:

A.0,1 mol và 0,15 mol B. 0,15 mol và 0,11 mol

C. 0,225 mol và 0,053 mol D. 0,02 mol và 0,03 mol

Câu 72: Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 672 ml khí N2 (đktc). Giá trị m bằng:

A.0,27 gam B.0,81 gam C.0,54 gam D.2,70 gam.

Câu 73: Cho 3,04g hỗn hợp Fe và Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng thu được 0,896 lít NO (đktc). % Fe theo khối lượng là:

A. 36,8%. B. 3,68%. C. 63,2%. D. 6,32%.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY