Hóa học 11 - Các phản ứng quan trọng liên quan tới nitơ – photpho

HNO3 + 3e → 3 + NO + 2 H2O

NaNO3 + H2SO4 → NaHSO4 + HNO3↑

NH4Cl + NaNO2 → N2 + NaCl + 2 H2O

2 NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

2 NO2 + ½ O2 + H2O → 2 HNO3

3 NO2 + H2O → 2 HNO3 + NO

2 NO2 + 2 NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O

NH4NO2 → N2 + 2 H2O

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY