Hệ thống thu tryền hình tương tự qua vệ tinh

PHẦN MỘT: LÝ THUYẾT CHUNG 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THÔNG TIN VỆ TINH 1

I. GIỚI THIỆU CHUNG. 1

II. ĐẶC ĐIỂM CÁC THÔNG TIN VỆ TINH. 1

1. Nguyên lý thông tin vệ tinh. 1

2. Nhược điểm của thông tin vệ tinh: 5

III. TẦN SỐ LÀM VIỆC CỦA THÔNG TIN VỆ TINH 7

1. Khái niệm của sổ vô tuyến : 7

2. Phân định tần số. 8

3. Độ rộng băng tần thông tin vệ tinh: 12

IV. CẤU HÌNH HỆ THỐNG THÔNG TIN VỆ TINH 13

Cấu hình của một hệ thống thông tin vệ tinh là trạm mặt đất-vệ tinh-mặt đất do đó được chia làm hai phần chính là phần không gian và phần mặt đất. 13

1. Phần không gian: 13

2. Phần mặt đất: 13

V. Kỹ thuật thông tin vệ tinh số. 15

1. Giới thiệu chung. 15

2. Tạo và xử lý tín hiệu IDR. 16

VI. CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT HỆ THỐNG VỆ TINH. 17

1. Công suất tương đương đẳng hướng. 17

2. Các loại tổn hao: 18

3. Độ lợi Anten: 18

4. Tạp nhiễu: 18

5. Các thông số đánh giá tạp nhiễu: 19

CHƯƠNG II: HỆ THỐNG THU TRYỀN HÌNH TƯƠNG TỰ QUA VỆ TINH. 21

I. SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG THU TƯƠNG TỰ. 21

1. Anten phát thu. 21

2. Phễu thu sóng (Feedhorn): 23

3. Khối thu vệ tinh 24

II.CÁC THÔNG SỐ QUAN TRỌNG CỦA TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TỰ 27

1. Các thông số cấu trúc: 27

2- Các thông số điện: 28

3. Tạp nhiễu nhiệt: 30

4. Hệ số sóng đứng S: 31

CHƯƠNG III 33

HỆ THỐNG THU TRUYỀN HÌNH SỐ QUA VỆ TINH 33

I. Sơ đồ khối hệ thống thu tuyền hình số: 33

1. Sơ đồ khối hệ thống thu truyền hình số. 33

2. Điều chế Q-PSK. 34

3. Mã hoá MPEG-2. 38

II. NÉN VIDEO. 41

1. Khái niệm chung. 41

2. Nén Video: 44

3. Mã hoá MPEG – 2: 56

III. ĐA TRUY NHẬP. 59

1. Đa truy nhập phân chia theo tần số ( FDMA ). 59

2. Đa truy nhập phân chia theo thời gian ( TDMA ): 60

IV. CẤU HÌNH CỦA TRẠM MẶT ĐẤT: 61

1. Công nghệ máy phát: 62

2. Công nghệ máy thu: 63

PHẦN HAI: HỆ THỐNG THU TRUYỀN HÌNH CÁP CHO MỘT KHU CHUNG CƯ (CÓ 3 TOÀ NHÀ VÀ CÓ 100 THUÊ BAO ) 64

I. YÊU CẦU CHUNG CỦA HỆ THỐNG: 64

1. Khảo sát đặc điểm tại nơi thu: 64

2. Yêu cầu cụ thể: 65

II. MÔ HÌNH HỆ THỐNG: 67

1. Phần thu: 67

2. Khối phân phối: 68

3. Phương án thực hiện: 68

III. SỐ LIỆU CỤ THỂ: 73

1. Chọn và lắp đặt Anten: 73

2. Chọn bộ LNA và LNB: 74

3. Chọn máy thu TVRO: 75

4. Chọn bộ Booster: 75

5. Chọn loại cáp ( Cable ): 75

6. Chọn các bộ phận và chia đường: 75

7. Tính toán suy hao: 75

IV. CHỌN VỊ TRÍ LẮP ĐẶT: 87

1. Khảo nơi thu tín hiệu: 87

2. Kế hoạch lắp đặt: 88

V. BẢNG THỐNG KÊ THIẾT BỊ: 91

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY