Hệ thống quản lý chương trình theo tiêu chuẩn ISO - 9000 và việc áp dụng nó vào trong các doanh nghiệp Việt Nam

Lời nói đầu

Nội dung

Phần I : Cơ sở lý luận về hệ thống QLCL ISO-9000

I -Một số khái niệm

1) Khái niệm Quản Lý Chất Lượng

2) Khái niệm về hệ thống QLCL

3) Mối quan hệ giữa hệ thống Quản Lý chất lượng và Chất Lượng sản phẩm

II - Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc tế ISO-9000

1) Quá trình hình thành và phát triển của tiêu chuẩn ISO-9000

2) Cách tiếp cận và triết lý của bộ tiêu chuẩn ISO-9000

3) Kết cấu của bộ tiêu chuẩn ISO-9000

4) Lợi ích của việc chứng nhận hệ thống đảm bảo Chất Lượng theo ISO-9000

5) So sánh hệ thống QLCL ISO - 9000 phiên bản 2000 với phiên bản 1994

Phần II: Thực trạng về QLCL theo tiêu chuẩnISO -9000 và việc áp dụng hệ thống này trong các DNNN ở nước ta hiện nay

I- Sự tiếp cận của các DN với hệ thống tiêu chuẩn ISO-9000

1) Quan điểm của lãnh đạo và một số hoạt động tầm vĩ mô về QLCL

2) Cách thức tổ chức và áp dụng bộ tiêu chuẩnISO-9000trong các DN ở Việt Nam

II-Kết quả tổng hợp về tình hình áp dụng mô hình QLCL theo ISO-9000 trong các DN Việt Nam

1)- Kết quả áp dụng TC ISO-9002 tại công ty liên doanh Coots-tootal Phong Phú

2)-Một số nét về việc áp dụng hệ thống QLCLtheo ISO-9000tại một số công ty khác

Công ty Castrol Việt Nam

Công ty Đường Lam Sơn

Phần III: Phương hướng và những giải pháp nhằm tăng cường áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO - 9000 trong các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập

I- Về phía Nhà Nước

1) Chính sách Tài Chính

2) Hệ thống pháp luật

3)Tăng cường việc giáo dục và đào tạo cho cán bộ Quản Lývà cho công nhân

II-Về phía các Doanh Nghiệp

1)Đào tạo đối với mọi thành viên của Doanh Nghiệp

2) Đổi mới công nghệ và khả năng thiết kế sản phẩm mới

3)Tăng cường công tác tiêu chuẩn hoá

4)Trả lương thích đáng và chế độ thưởng phạt nghiêm minh

Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY