Hệ thống pháp luật của Việt Nam về ly hôn và hậu quả pháp lý của nó

LỜI NÓI ĐẦU 1

HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CỦA VIỆT NAM VỀ LY HÔN

VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA NÓ 3

I. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ LY HÔN

VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA NÓ. 3

1. Giai đoạn từ 1945 đến 1954. 4

2. Giai đoạn 1954 - 1975: 5

3. Giai đoạn từ 1976 đến nay: 6

II. VẤN ĐỀ LY HÔN VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA NÓ THEO LUẬT

HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 1986. 7

1. Vấn đề ly hôn: 7

2. Hậu quả pháp lý của ly hôn: 8

KẾT LUẬN 20

TÀI LIỆU THAM KHẢO 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY