Hai hệ thông tự trị sử dụng IGP bên trong và sử dụng EGP để giao tiếp giữa hai exterrior Router R1 và R

Chương I: tổng quan về mạng máy tính 1

1.1 Sự hình thành của mạng máy tính 1

1.2Phân loại mạng máy tính 5

1.3. Phân loại mạng theo cơ chế hoạt động 8

1.4 Kiến trúc phân tầng - chuẩn hoá mạng - mô hình ISO 9

1.5 Kết nối các mạng máy tính: 21

ChươngII: Giao thức TCP/IP 23

2.1 Sự thúc đẩy cho việc ra đời của TCP/IP 23

2.2 Cấu trúc phân lớp của TCP/IP 24

2.3.3 Chọn đường IP 42

a) Địa chỉ IP 44

2.4 Các giao thức tầng giao vận. 47

2.5 Các ứng dụng cơ bản trên Internet 54

2.5.3.Truyền tệp - FTP (File Transfer Protocol) 59

ChươngIII: Tổng quan kĩ thuật Chọn đường 66

3.1 Chọn đường truyền gói 66

3.2 Thuật toán chọn tuyến phân nhánh 71

3.3 Các thuật toán đường dẫn ngắn nhất (Shortest-path Routing) 76

CHƯƠNG IV: các giao thức chọn đường được sử dụng trong internet 92

4.1 Một số khái niệm cơ bản 92

4.2 Giao thức chọn đường EGP ( Exterior Gateway Protocol ) 95

4.3 Các giao thức igps (RIP, HELLO, OSPF) 111

Hình 4-9: hai hệ thông tự trị sử dụng IGP bên trong và sử dụng EGP để giao tiếp giữa hai exterrior Router R1 và R2. 115

Chương v: Thiết kế mạng Wan cho 139

5.1 Các giao thức WAN 139

5.2 Thiết kế mạng WAN cho công ty Điện-Điện tử tin học Sao Bắc Đẩu 143

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY