Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá trong và ngoài nước - Xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá của Công ty thời gian qua

Tại thời điểm quý 4 năm 2002,khi Chuẩn mực kế toán số 10 - “Ảnh huởng chênh lệch tỷ giá hối đoái ” chưa ra đời,việc Công ty áp dụng tỷ giá hạch toán để ghi sổ kế toán hàng ngày là hợp lý vì giúp giảm bớt khối lượng công việc và nâng cao năng suất lao động.Tuy nhiên theo quy định của chế độ thì Công ty chỉ được phép sử dụng tỷ giá hạch toán để ghi sổ hàng ngày đối với các khoản vốn bằng tiền, các khoản phải thu, phải trả. Còn đối với các nghiệp vụ liên quan đến thu nhập, chi phí, đến mua sắm vật tư, hàng hoá, tài sản cố định ( tức là ghi có TK 511, 512, 711. ghi nợ TK 151, 152, 153, 211.) thì phải quy đổi và ghi chép vào sổ kế toán của đối tượng đó theo tỷ giá thực tế là tỷ giá bình quân trên thị trường liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY