Hà Nội – Thách thức và các giải pháp giải quyết tình trạng yếu kém của giao thông đô thị

Các vấn đề 1 Mạng lưới đường: . Thành phố có 583 tuyến đường được Sở GTVT quản lý , với tổng chiều dài khoảng 1.178 km. . Mạng lưới đường chính đô thị hiện nay có dạng vành đai kết hợp xuyên tâm. . Tuyến đường sắt quốc gia qua trung tâm thành phố. . Vỉa hè, lòng đường bị lấn chiếm. 2- Bến bãi đỗ xe: Có trên 150 điểm trông giữ xe công cộng với diện tích khoảng 272.370 m2 , chỉ đạt khoảng 1,0-1,5 % diện tích đất đô thị (theo yêu cầu 3-5% diện tích đô thị ). 3- Về các nút giao thông . Các nút giao thông quan trọng giao giữa các đường chính thành phố và liên khu vực và giao với đường sắt hầu hết vẫn là nút giao bằng. . Dự kiến Thành phố trung tâm phải xây dựng khoảng 54 nút giao khác cốt nhưng xây dựng chậm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC