Giới thiệu công nghệ dự báo lũ hệ thống sông Bến Hải và Thạch Hãn sử dụng mô hình MIKE 11

Đểcó thể đưa môhình vào phục vụcôngtác dựbáo ta cần tiến hành các bước hiệu chỉnhvà kiểm định bộthông sốcủa môhìnhvà dựbáo với cáctrận lũtrong lịch sử. Do biên đầu vào của mô hình được tính từmưa bằng môhình NAM do vậy trước hết cần hiệu chỉnh vàkiểm định môhình NAM - Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình NAMVới 10 trạm thủy văn được đặt trên hệthống các sông nhưngchỉcó trạmGia Vòng nằmtrên sông Bến Hải là có đo lưu lượng. Dovậy sốliệu lưu lượngtại đây được dùng đểhiệu chỉnh và kiểm định với môhình NAM và các trận lũ được chọn là: Trận lũtừngày1 đến ngày17/11/1999 dùng đểhiệu chỉnh vàtrận lũtừngày5 đến ngày 15/10/2005dùng đểkiểm định môhình. Kết quảhiệu chỉnh và kiểm địnhđược thểhiện trên hình3và 4. Kết quả đánh giá bằng chỉ tiêu Nash lần lượt là 95%và 93%đạt loại tốt, đảm bảo cho công tác dựbáo dòngchảy từmưa.

Đểcó thể đưa môhình vào phục vụcông

tác dựbáo ta cần tiến hành các bước hiệu chỉnh

và kiểm định bộthông sốcủa môhìnhvà dự

báo với cáctrận lũtrong lịch sử. Do biên đầu

vào của mô hình được tính từmưa bằng mô

hình NAM do vậy trước hết cần hiệu chỉnh và

kiểm định môhình NAM

- Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình NAM

Với 10 trạm thủy văn được đặt trên hệ

thống các sông nhưngchỉcó trạmGia Vòng

nằmtrên sông Bến Hải là có đo lưu lượng. Do

vậy sốliệu lưu lượngtại đây được dùng đểhiệu

chỉnh và kiểm định với môhình NAM và các

trận lũ được chọn là: Trận lũtừngày1 đến

ngày17/11/1999 dùng đểhiệu chỉnh vàtrận lũ

từngày5 đến ngày 15/10/2005dùng đểkiểm

định môhình. Kết quảhiệu chỉnh và kiểm định

được thểhiện trên hình3và 4. Kết quả đánh

giá bằng chỉ tiêu Nash lần lượt là 95%và 93%

đạt loại tốt, đảm bảo cho công tác dựbáo dòng

chảy từmưa.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY