Giáo trình Vi xử lý - Tổng quan về vi xử lý

Giữa hệ mười và hệ hai tồn tại một hệ lai: Hệ BCD cho các số hệ mười mã hoá bằng hệ hai, rất thích hợp cho thiết bị đo có thêm phần hiển thị số ở đầu ra dùng các loại đèn hiện số khác nhau. ở đây ta dùng 4 số hệ hai để mã hoá một số hệ mười có giá trị nằm trong khoảng từ 0, 1, , 9.Ví dụ: số 520 nếu biểu diễn theo kiểu số BCD thì được (0101 0010 0000)BCDChú ý: Khi hiển thị phép cộng nếu kết quả của các chữ số lớn hớn 9 thì phải cộng thêm 6, còn khi thực hiện các phép trừ (trừ theo kiểu cộng số bù 2) nếu kết qủa lớn hơn 9 thì phải trừ đi 6.

Giữa hệ mười và hệ hai tồn tại một hệ lai: Hệ BCD cho các số hệ mười mã hoá bằng hệ hai, rất thích hợp cho thiết bị đo có thêm phần hiển thị số ở đầu ra dùng các loại đèn hiện số khác nhau. ở đây ta dùng 4 số hệ hai để mã hoá một số hệ mười có giá trị nằm trong khoảng từ 0, 1, , 9.

Ví dụ: số 520 nếu biểu diễn theo kiểu số BCD thì được (0101 0010 0000)BCD

Chú ý: Khi hiển thị phép cộng nếu kết quả của các chữ số lớn hớn 9 thì phải cộng thêm 6, còn khi thực hiện các phép trừ (trừ theo kiểu cộng số bù 2) nếu kết qủa lớn hơn 9 thì phải trừ đi 6.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY