Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ quốc tế

Trong chống Mỹ cứu nước, HCM đã lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh mạnh mẽ trên cả lĩnh vực chính trị, quân sự, ngoại giao . Đảng và Bác Hồ đã khéo khoét sâu chỗ yếu căn bản của địch là chúng theo đuổi một cuộc chiến tranh phi nghĩa nhưng lại muốn giành thắng lợi. Bác Hồ đã lãnh đạo nhân dân ta tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân thế giới kể cả sự ủng hộ của nhân dân Mỹ đối với cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh xâm lược nước ta, chúng phải huy động lực lượng từ nơi xa đến. Ta huy động lực lượng tại chỗ, từ sức mạnh yêu nước của nhân dân ta, kết hợp với sự ủng hộ của nhân dân thế giới đã tạo cho ta sức mạnh tổng hợp có thể chioến thắng kẻ thùi mạnh hơn ta gấp nhiều lần. Giữa đế quốc Mỹ và bọn tay sai cũng có những mâu thuẫn. Các điệp viên của ta, theo sự chỉ đạo của Trung uwowng và Bác Hồ đã khéo tìm cách khoét sâu những mâu thuẫn giữa chúng, làm cho chúng khó khăn, bối rối, suy yếu. Chúng ta đã cử người tiếp cận với Tướng Dương Văn Minh, tranh thủ lôi kéo và vận động ông ta làm những việc có lợi cho dân tộc.

Trong chống Mỹ cứu nước, HCM đã lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh mạnh mẽ trên cả lĩnh vực chính trị, quân sự, ngoại giao . Đảng và Bác Hồ đã khéo khoét sâu chỗ yếu căn bản của địch là chúng theo đuổi một cuộc chiến tranh phi nghĩa nhưng lại muốn giành thắng lợi. Bác Hồ đã lãnh đạo nhân dân ta tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân thế giới kể cả sự ủng hộ của nhân dân Mỹ đối với cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh xâm lược nước ta, chúng phải huy động lực lượng từ nơi xa đến. Ta huy động lực lượng tại chỗ, từ sức mạnh yêu nước của nhân dân ta, kết hợp với sự ủng hộ của nhân dân thế giới đã tạo cho ta sức mạnh tổng hợp có thể chioến thắng kẻ thùi mạnh hơn ta gấp nhiều lần. Giữa đế quốc Mỹ và bọn tay sai cũng có những mâu thuẫn. Các điệp viên của ta, theo sự chỉ đạo của Trung uwowng và Bác Hồ đã khéo tìm cách khoét sâu những mâu thuẫn giữa chúng, làm cho chúng khó khăn, bối rối, suy yếu. Chúng ta đã cử người tiếp cận với Tướng Dương Văn Minh, tranh thủ lôi kéo và vận động ông ta làm những việc có lợi cho dân tộc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY