Giáo trình Sinh lý học vật nuôi - Sinh lý hô hấp

Sự trao đổi khí ở phổi còn gọi là hô hấp ngoài. Đó là quá tình trao đổi khí ở các phế nang và máu trong hệ thống mao mạch phân bố dầy đặc trên màng c ủa các phế nang đó. Sự trao đổi này được thực hiện theo nguyên tắc khuếch tán. Chiều khuếch tán phụ thuộc vào áp suất riêng phần của từng loại khí, chúng đi từ nơi có áp suất cao đến nơi có áp suất thấp hơn. áp suất riêng phần của từng loại khí được tín h theo tỷ lệ phần trăm. Bảng dưới đây là tỷ lệ phần trăm của các loại khí ở từng vị trí khác nhau

Sự trao đổi khí ở phổi còn gọi là hô hấp ngoài. Đó là quá tình trao đổi khí ở các

phế nang và máu trong hệ thống mao mạch phân bố dầy đặc trên màng c ủa các phế

nang đó. Sự trao đổi này được thực hiện theo nguyên tắc khuếch tán. Chiều khuếch tán

phụ thuộc vào áp suất riêng phần của từng loại khí, chúng đi từ nơi có áp suất cao đến

nơi có áp suất thấp hơn. áp suất riêng phần của từng loại khí được tín h theo tỷ lệ phần

trăm. Bảng dưới đây là tỷ lệ phần trăm của các loại khí ở từng vị trí khác nhau

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY