Giáo trình phân tích hoạt động kinh tế

_ Tiêu thụ sản phẩm là quá trình thực hiện giá trị và giá trị sử dụng của sản phẩm hàng hoá._ Trong quá trình tiêu thụ, sản phẩm chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ và kết thúc một vòng luân chuyển vốn. Có tiêu thụ sản phẩm mới có vốn để tiến hành tái sản xuất mở rộng _ Qua tiêu thụ, DN sẽ chứng tỏ được năng lực kinh doanh của mình và thể hiện kết của của công tác nghiên cứu thị trường _ Mặt khác, qua tiêu thụ DN không những thu hồi được chi phí vật chất trong quá trình sản xuất kinh doanh mà còn thu được lợi nhuận. Đây là nguồn vốn quan trọng để tích luỹ vào các quỹ của DN nhằm mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên._ Với ý nghĩa đó, nhiệm vụ của phân tích tình hình tiêu thụ bao gồm: + Đánh giá tình hình tiêu thụ của từng loại SP và toàn bộ DN, đánh giá tình hình tiêu thụ về mặt hàng chủ yếu. + Đánh giá những nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ. + Đề ra các biện pháp nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ SP.

_ Tiêu thụ sản phẩm là quá trình thực hiện giá trị và giá trị sử dụng của sản phẩm hàng hoá.

_ Trong quá trình tiêu thụ, sản phẩm chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ và kết thúc một vòng luân chuyển vốn. Có tiêu thụ sản phẩm mới có vốn để tiến hành tái sản xuất mở rộng

_ Qua tiêu thụ, DN sẽ chứng tỏ được năng lực kinh doanh của mình và thể hiện kết của của công tác nghiên cứu thị trường

_ Mặt khác, qua tiêu thụ DN không những thu hồi được chi phí vật chất trong quá trình sản xuất kinh doanh mà còn thu được lợi nhuận. Đây là nguồn vốn quan trọng để tích luỹ vào các quỹ của DN nhằm mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên.

_ Với ý nghĩa đó, nhiệm vụ của phân tích tình hình tiêu thụ bao gồm:

+ Đánh giá tình hình tiêu thụ của từng loại SP và toàn bộ DN, đánh giá tình hình tiêu thụ về mặt hàng chủ yếu.

+ Đánh giá những nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ.

+ Đề ra các biện pháp nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ SP.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY