Giáo trình Phần cứng máy tính (8 chương)

MỤC LỤC LỜI GIỚI THIỆU 5CHƯƠNG I. NHỮNG HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ THÔNG TIN VÀ MÁY TÍNH 6I. Khái niệm về thông tin (information) 6II. Tin học là gì? (IT: Information Technology) 6III. Máy tính (Computer) là gì? 6IV. Nguyên tắc làm việc của máy tính 7V. Đơn vị lưu trữ thông tin 7VI. Phần cứng và phần mềm 101. Phần cứng 102. Phần mềm 10VII. l ịch sử phát triển của máy tính 11VIII. Chủng loại máy tính 12CHƯƠNG II. TỔNG QUAN VỀ CÁC THÀNH PHẦN TRONG MÁY TÍNH PC 15I. Mô hình tổng quát của máy tính cá nhân PC 15II. Các thành phần cơ bản của PC 161. Thành phần nhập dữ liệu 162. Thành phần xuất dữ liệu 173. Thành phần lưu trữ dữ liệu 184. Thành phần xử lý dữ liệu 19III. Tìm hiểu các thành phần bên trong thùng máy Case 20IV. Thành phần liên kết hệ thống 251. Khái niệm bus 252. Phân biệt giữa Cable và Bus 253. Các chức năng của bus 254. Cấu trúc hoạt động của bus 27CHƯƠNG III. BẢNG MẠCH HỆ THỐNG (MAINBOARD) 28I. Sự cần thiết của bảng mạch hệ thống 28II. Các thành phần cơ bản của mainboard 29III. Bộ xử lý trung tâm CPU 331. Các thành phần cơ bản của CPU 332. Các kiến trúc bộ vi xử lý 333. Lắp CPU vào mainboard 344. Tốc độ của CPU 35IV. Các bộ điều hợp (ADAPTER) 371. Bộ điều hợp dùng để làm gì? 372. Cấu trúc của một bộ điều hợp 37V. Các chip hỗ trợ cpu – chipset 38VI. Rom Bios 39VII. RAM và CACHE 401. Các loại RAM 412. Bộ nhớ CACHE 42VIII. Bus và các cấu trúc bus cơ bản 44IX. Các cổng on-board 48CHƯƠNG IV. CÁC THIẾT BỊ LƯU TRỮ LÂU DÀI 49I. Sự cần thiết của thiết bị lưu trữ lâu dài 49II. Đĩa mềm và ổ đĩa mềm 491. Đĩa mềm (FLOPPY DISK) 492. Ổ đĩa mềm (FLOPPY DISK DRIVE) 50III. Đĩa cứng và ổ đĩa cứng 51IV. CD-ROM 55CHƯƠNG V. CÁC THIẾT BỊ NHẬP XUẤT (IO DEVICES) 58I. Màn hình (MONITOR) 581. Các thông số liên quan đến màn hình 582. Phân loại màn hình 583. Card màn hình 614. Cấu tạo của card màn hình 61II. Bàn phím (KEYBOARD) 611. Các loại bàn phím 622. Các bộ nối bàn phím 633. Sự cố và bảo trì bàn phím 64III. Chuột (MOUSE) 651. Cấu tạo 652. Giới thiệu một số loại chuột 65CHƯƠNG VI. TIẾN TRÌNH LẮP RÁP MỘT MÁY TÍNH CÁ NHÂN PC 66I. Lựa chọn cấu hình máy theo yêu cầu công việc 661. Lựa chọn phần mềm 662. Lựa chọn phần cứng: 66II. Yêu cầu chuẩn bị cho việc lắp ráp 67III. Các bước tiến hành lắp ráp máy tính 67CHƯƠNG VII : CÔNG NGHỆ ĐA PHƯƠNG TIỆN 68I. Đa phương tiện trên máy PC 681. Giới thiệu tổng quan về kỹ thuật số hoá 682. Yêu cầu phần cứng cho máy tính PC đa phương tiện 693. Các thiết bị hỗ trợ đa phương tiện 69CHƯƠNG VIII : MÁY IN VÀ MÁY TÍNH XÁCH TAY 72I. Máy in 721. Máy in ma trận điểm 722. Máy in phun 723. Máy in laser 73II. Máy tính xách tay 741. CPU 742. Mainboard 753. RAM 754.Card màn hình 755. Màn hình 756. Ổ cứng 757. Ổ đĩa CD/DVD/CD-ReWrite/DVD-ReWrite 768 Ổ đĩa mềm 769. Modem 7610. Card mạng 76TÀI LIỆU THAM KHẢO 77PHỤ LỤC I- Tham khảo về CPU 78PHỤ LỤC II- Tham khảo về ổ đĩa cứng 94PHỤ LỤC III: tham khảo về RAM 106PHỤ LỤC IV: Chẩn đoán lỗi của PC thông qua mã bip của ROM BIOS 115

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU 5

CHƯƠNG I. NHỮNG HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ THÔNG TIN VÀ MÁY TÍNH 6

I. Khái niệm về thông tin (information) 6

II. Tin học là gì? (IT: Information Technology) 6

III. Máy tính (Computer) là gì? 6

IV. Nguyên tắc làm việc của máy tính 7

V. Đơn vị lưu trữ thông tin 7

VI. Phần cứng và phần mềm 10

1. Phần cứng 10

2. Phần mềm 10

VII. l ịch sử phát triển của máy tính 11

VIII. Chủng loại máy tính 12

CHƯƠNG II. TỔNG QUAN VỀ CÁC THÀNH PHẦN TRONG MÁY TÍNH PC 15

I. Mô hình tổng quát của máy tính cá nhân PC 15

II. Các thành phần cơ bản của PC 16

1. Thành phần nhập dữ liệu 16

2. Thành phần xuất dữ liệu 17

3. Thành phần lưu trữ dữ liệu 18

4. Thành phần xử lý dữ liệu 19

III. Tìm hiểu các thành phần bên trong thùng máy Case 20

IV. Thành phần liên kết hệ thống 25

1. Khái niệm bus 25

2. Phân biệt giữa Cable và Bus 25

3. Các chức năng của bus 25

4. Cấu trúc hoạt động của bus 27

CHƯƠNG III. BẢNG MẠCH HỆ THỐNG (MAINBOARD) 28

I. Sự cần thiết của bảng mạch hệ thống 28

II. Các thành phần cơ bản của mainboard 29

III. Bộ xử lý trung tâm CPU 33

1. Các thành phần cơ bản của CPU 33

2. Các kiến trúc bộ vi xử lý 33

3. Lắp CPU vào mainboard 34

4. Tốc độ của CPU 35

IV. Các bộ điều hợp (ADAPTER) 37

1. Bộ điều hợp dùng để làm gì? 37

2. Cấu trúc của một bộ điều hợp 37

V. Các chip hỗ trợ cpu – chipset 38

VI. Rom Bios 39

VII. RAM và CACHE 40

1. Các loại RAM 41

2. Bộ nhớ CACHE 42

VIII. Bus và các cấu trúc bus cơ bản 44

IX. Các cổng on-board 48

CHƯƠNG IV. CÁC THIẾT BỊ LƯU TRỮ LÂU DÀI 49

I. Sự cần thiết của thiết bị lưu trữ lâu dài 49

II. Đĩa mềm và ổ đĩa mềm 49

1. Đĩa mềm (FLOPPY DISK) 49

2. Ổ đĩa mềm (FLOPPY DISK DRIVE) 50

III. Đĩa cứng và ổ đĩa cứng 51

IV. CD-ROM 55

CHƯƠNG V. CÁC THIẾT BỊ NHẬP XUẤT (IO DEVICES) 58

I. Màn hình (MONITOR) 58

1. Các thông số liên quan đến màn hình 58

2. Phân loại màn hình 58

3. Card màn hình 61

4. Cấu tạo của card màn hình 61

II. Bàn phím (KEYBOARD) 61

1. Các loại bàn phím 62

2. Các bộ nối bàn phím 63

3. Sự cố và bảo trì bàn phím 64

III. Chuột (MOUSE) 65

1. Cấu tạo 65

2. Giới thiệu một số loại chuột 65

CHƯƠNG VI. TIẾN TRÌNH LẮP RÁP MỘT MÁY TÍNH CÁ NHÂN PC 66

I. Lựa chọn cấu hình máy theo yêu cầu công việc 66

1. Lựa chọn phần mềm 66

2. Lựa chọn phần cứng: 66

II. Yêu cầu chuẩn bị cho việc lắp ráp 67

III. Các bước tiến hành lắp ráp máy tính 67

CHƯƠNG VII : CÔNG NGHỆ ĐA PHƯƠNG TIỆN 68

I. Đa phương tiện trên máy PC 68

1. Giới thiệu tổng quan về kỹ thuật số hoá 68

2. Yêu cầu phần cứng cho máy tính PC đa phương tiện 69

3. Các thiết bị hỗ trợ đa phương tiện 69

CHƯƠNG VIII : MÁY IN VÀ MÁY TÍNH XÁCH TAY 72

I. Máy in 72

1. Máy in ma trận điểm 72

2. Máy in phun 72

3. Máy in laser 73

II. Máy tính xách tay 74

1. CPU 74

2. Mainboard 75

3. RAM 75

4.Card màn hình 75

5. Màn hình 75

6. Ổ cứng 75

7. Ổ đĩa CD/DVD/CD-ReWrite/DVD-ReWrite 76

8 Ổ đĩa mềm 76

9. Modem 76

10. Card mạng 76

TÀI LIỆU THAM KHẢO 77

PHỤ LỤC I- Tham khảo về CPU 78

PHỤ LỤC II- Tham khảo về ổ đĩa cứng 94

PHỤ LỤC III: tham khảo về RAM 106

PHỤ LỤC IV: Chẩn đoán lỗi của PC thông qua mã bip của ROM BIOS 115

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY