Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Chọn giải pháp thương lượng với Pháp, Đảng ta nhằm mục đích: buộc quân Tưởng rút ngay vềnước, tránh tìnhtrạng một lúc phải đối đầu với nhiều kẻthù, bảo toàn thực lực, tranh thủthời gian hoà hoãn đểchuẩn bịchomột cuộc chiến đấu mới, tiến lên giành thắng lợi. Lập trường của ta trong cuộc đàmphán với Pháp được Ban Thường vụTrung ương xác địnhlà: độc lập nhưng liên minh với Pháp. Pháp phải thừa nhận quyền dân tộc tựquyết của ta: chính phủ, quân đội, nghịviện, tài chính, ngoại giao và sựthống nhất quốc gia của ta. Đảng ta đã nhấn mạnh, trong khi mởcuộc đàmphán ta phải "không nhữngkhông ngừng một phút công việc sửa soạn, sẵn sàng kháng chiến bất cứlúc nào và ở đâu, màcòn phải hết sức xúc tiến việc sửa soạn ấy và nhất định không đểcho việc đàmphán với Pháp làmnhụt tinh thần quyết chiến của dân tộc ta"

Chọn giải pháp thương lượng với Pháp, Đảng ta nhằm mục đích: buộc quân

Tưởng rút ngay vềnước, tránh tìnhtrạng một lúc phải đối đầu với nhiều kẻthù, bảo

toàn thực lực, tranh thủthời gian hoà hoãn đểchuẩn bịchomột cuộc chiến đấu mới,

tiến lên giành thắng lợi. Lập trường của ta trong cuộc đàmphán với Pháp được Ban

Thường vụTrung ương xác địnhlà: độc lập nhưng liên minh với Pháp. Pháp phải thừa

nhận quyền dân tộc tựquyết của ta: chính phủ, quân đội, nghịviện, tài chính, ngoại giao

và sựthống nhất quốc gia của ta. Đảng ta đã nhấn mạnh, trong khi mởcuộc đàmphán ta

phải "không nhữngkhông ngừng một phút công việc sửa soạn, sẵn sàng kháng chiến

bất cứlúc nào và ở đâu, màcòn phải hết sức xúc tiến việc sửa soạn ấy và nhất định không để

cho việc đàmphán với Pháp làmnhụt tinh thần quyết chiến của dân tộc ta"

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY