Giáo trình Kinh tế nông nghiệp

Cung sản phẩm nông nghiệp là khái niệm dùng để chỉ lượng hàng hoá nông sản của các doanh nghiệp và hộ gia đình nông dân có khả năng sản xuấtđược và sẵn sàng bán ở mỗi mức giá trong mỗi thời điểm nhất định.Khả năng sản xuất được qui định bởi các yếu tố đầu vào của sản xuấttrong một thời gian và không gian nhất định. Nói cách khác, tương ứng vớikhả năng sản xuất nào sẽ có kết quả sản xuất đó, nghĩa là lượng nông sảnphẩm được tạo ra với chi phí nhất định là kết quả của việc sử dụng những đầuvào nhất định. Đối với người sản xuất, khi họ sẵn sàng bán nông sản củamình với một giá cả nhất định, có nghĩa là giá đó đã thoả mãn được mong đợicủa họ (bù đắp được chi phí sản xuất và có lãi). Với mỗi mức giá khác nhautrên thị trường, có một lượng nông sản hàng hoá nhất định được bán ra vàđem lại một mức lợi nhuận nhất định cho người sản xuất. Giá cả nông sảnhàng hoá là yếu tố chủ yếu quyết định tính sẵn sàng cung ứng của người sảnxuất.

Cung sản phẩm nông nghiệp là khái niệm dùng để chỉ lượng hàng hoá

nông sản của các doanh nghiệp và hộ gia đình nông dân có khả năng sản xuất

được và sẵn sàng bán ở mỗi mức giá trong mỗi thời điểm nhất định.

Khả năng sản xuất được qui định bởi các yếu tố đầu vào của sản xuất

trong một thời gian và không gian nhất định. Nói cách khác, tương ứng với

khả năng sản xuất nào sẽ có kết quả sản xuất đó, nghĩa là lượng nông sản

phẩm được tạo ra với chi phí nhất định là kết quả của việc sử dụng những đầu

vào nhất định. Đối với người sản xuất, khi họ sẵn sàng bán nông sản của

mình với một giá cả nhất định, có nghĩa là giá đó đã thoả mãn được mong đợi

của họ (bù đắp được chi phí sản xuất và có lãi). Với mỗi mức giá khác nhau

trên thị trường, có một lượng nông sản hàng hoá nhất định được bán ra và

đem lại một mức lợi nhuận nhất định cho người sản xuất. Giá cả nông sản

hàng hoá là yếu tố chủ yếu quyết định tính sẵn sàng cung ứng của người sản

xuất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY