Giáo trình Khoa học đất - Phần mở đầu

Toàn bộ cấu trúc và độ bền tương đối của một khoáng vật được quyết định bởi tươngtác ion, tác động của nó có thể hiểu được dựa trên cơ sở quy luật tĩnh điện cổ điển và quy luậtCulong. Căn cứ vào quan điểm này, hai đặc tính nguyên tử quan trọng nhất của các nguyên tốkim loại trong các khoáng vật đất là hoá trị và bán kính ion. Hoá trị là tỷ số của điện tích củamột loại ion với điện tích của proton đó. Bán kính ion là một khái niệm ít dùng trực tiếp, bởi vìbán kính của một ion đơn độc trong một chất rắn không thể đo được. Vì vậy bán kính ion củamột kim loại là một con số được tính toán dựa trên những giả định sau: 1. Bán kính của ionoxy trong tất cả các khoáng vật là 0,140 nm; 2. Tổng số các bán kính cation và anion bằngkhoảng cách giữa các nguyên tử đo được giữa 2 ion; 3. Bán kính ion phụ thuộc vào số phối trínhưng mặt khác nó không phụ thuộc vào loại cấu trúc của khoáng vật chứa loại ion đó (sốphối trí là số các anion ở ngay bên cạnh một cation trong một cấu trúc khoáng vật). Bảng 2.1cho biết bán kính ion tiêu chuẩn được tính toán dựa trên những giả định các số liệu tinh thểhọc

Toàn bộ cấu trúc và độ bền tương đối của một khoáng vật được quyết định bởi tương

tác ion, tác động của nó có thể hiểu được dựa trên cơ sở quy luật tĩnh điện cổ điển và quy luật

Culong. Căn cứ vào quan điểm này, hai đặc tính nguyên tử quan trọng nhất của các nguyên tố

kim loại trong các khoáng vật đất là hoá trị và bán kính ion. Hoá trị là tỷ số của điện tích của

một loại ion với điện tích của proton đó. Bán kính ion là một khái niệm ít dùng trực tiếp, bởi vì

bán kính của một ion đơn độc trong một chất rắn không thể đo được. Vì vậy bán kính ion của

một kim loại là một con số được tính toán dựa trên những giả định sau: 1. Bán kính của ion

oxy trong tất cả các khoáng vật là 0,140 nm; 2. Tổng số các bán kính cation và anion bằng

khoảng cách giữa các nguyên tử đo được giữa 2 ion; 3. Bán kính ion phụ thuộc vào số phối trí

nhưng mặt khác nó không phụ thuộc vào loại cấu trúc của khoáng vật chứa loại ion đó (số

phối trí là số các anion ở ngay bên cạnh một cation trong một cấu trúc khoáng vật). Bảng 2.1

cho biết bán kính ion tiêu chuẩn được tính toán dựa trên những giả định các số liệu tinh thể

học

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY