Giáo trình Động vật không xương sống - Trung động vật (Mesozoa) và Động vật Cận đa bào (Parazoa)

Dựa trên đặc điểm hình thái và thành phần hoá học của bộxương ngành Thân lỗ được chia làm 3 lớp. Tuy vậy cũng có ý kiến nên phân chia thành 4 lớp, ngoài 3 lớp trên có thêm lớp thứ4 là Thân lỗcứng hay Thân lỗSan hô (Sclerospongia) gồm 16 loài có cấu trúc cơthểkiểu leucon, sống trong hang hốc của các rạn San hô. Không giống với các loài Thân lỗkhác, nhóm Thân lỗnày tiết ra một khối đá vôi nâng đỡlớn cùng với các gai xương thông thường bằng đá vôi, si lic hay sợi spongin. Tuy nhiên các nghiên cứu vềsinh học phân tử(so sánh các đoạn gen 28S của rARN theo công bốcủa Chombardl và cộng sự) đã cho thấy taxon mới này không được công nhận. Hiện nay có khoảng 9.000 loài đã biết, chia thành 3 lớp.

Dựa trên đặc điểm hình thái và thành phần hoá học của bộxương

ngành Thân lỗ được chia làm 3 lớp. Tuy vậy cũng có ý kiến nên phân chia

thành 4 lớp, ngoài 3 lớp trên có thêm lớp thứ4 là Thân lỗcứng hay Thân

lỗSan hô (Sclerospongia) gồm 16 loài có cấu trúc cơthểkiểu leucon, sống

trong hang hốc của các rạn San hô. Không giống với các loài Thân lỗ

khác, nhóm Thân lỗnày tiết ra một khối đá vôi nâng đỡlớn cùng với các

gai xương thông thường bằng đá vôi, si lic hay sợi spongin. Tuy nhiên các

nghiên cứu vềsinh học phân tử(so sánh các đoạn gen 28S của rARN theo

công bốcủa Chombardl và cộng sự) đã cho thấy taxon mới này không

được công nhận. Hiện nay có khoảng 9.000 loài đã biết, chia thành 3 lớp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY