Giáo trình Cơ sở chăn nuôi - Các phương pháp chọn giống và chọn đôi giao phối

Chúng ta không thể đánh giá trực tiếp được giá trịgiống của con vật bởi vì cho tới nay cũng nhưtrong một thời gian dài nữa, chúng ta vẫn chưa biết được ảnh hưởng của rất nhiều tiến đóng góp nên giá trịcộng gộp. Do đó, chúng ta chi có thể ước tính được giá trịgiống, giá trịgiống ước tính được ký hiệu là EHV hoặc Â. Phương pháp duy nhất để ước tính giá trịgiống của một vật nuôi vềmột tính trạng nào đó là dựa vào giá trịkiểu hình của một tính trạng này ởchính bản thân con vật. Hoặc dựa vào giá trịkiểu hình của tính trạng này của con vật họhàng với con vật mà ta cần ước tính giá trịgiống, cách ước tính giá trịgiống của một vật nuôi đối với nhiều tính trạng cũng sẽtương tựnhưvậy. Giá trịkiểu hình của một con vật mà ta sửdụng để ước tính giá trịgiống được gọi là nguồn thông tin giúp cho việc đánh giá giá trịgiống. Các nguồn thông tin này bao gồm:

Chúng ta không thể đánh giá trực tiếp được giá trịgiống của con vật bởi vì cho

tới nay cũng nhưtrong một thời gian dài nữa, chúng ta vẫn chưa biết được ảnh hưởng

của rất nhiều tiến đóng góp nên giá trịcộng gộp. Do đó, chúng ta chi có thể ước tính

được giá trịgiống, giá trịgiống ước tính được ký hiệu là EHV hoặc Â. Phương pháp

duy nhất để ước tính giá trịgiống của một vật nuôi vềmột tính trạng nào đó là dựa vào

giá trịkiểu hình của một tính trạng này ởchính bản thân con vật. Hoặc dựa vào giá trị

kiểu hình của tính trạng này của con vật họhàng với con vật mà ta cần ước tính giá trị

giống, cách ước tính giá trịgiống của một vật nuôi đối với nhiều tính trạng cũng sẽ

tương tựnhưvậy. Giá trịkiểu hình của một con vật mà ta sửdụng để ước tính giá trị

giống được gọi là nguồn thông tin giúp cho việc đánh giá giá trịgiống. Các nguồn

thông tin này bao gồm:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY