Giáo án tin học 12 - Bài tập và thực hành 8: Tạo báo cáo

- Giới thiệu nội dung và nêu yêu cầu của bài tập.- Định hướng: Sử dụng các kiến thức đã học từ những bài trước, em hãy cho biết bài toán này có thể chia thành 2 bài toán con nào?- Khẳng định lại nhiệm vụ phải thực hiện : Bài này có hai nhiệm vụ chính cần phải thực hiện:+ Chọn ra danh sách cách học sinh có điểm trung bình mỗi môn >=6,5+ Lập báo cáo trên danh sách được chọn ra.- Các bước để tạo mẫu hỏi: Chọn những học sinh có điểm trung bình mỗi môn >=6,5.+ Mở cửa sổ mẫu hỏi.

- Giới thiệu nội dung và nêu yêu cầu của bài tập.

- Định hướng: Sử dụng các kiến thức đã học từ những bài trước, em hãy cho biết bài toán này có thể chia thành 2 bài toán con nào?

- Khẳng định lại nhiệm vụ phải thực hiện : Bài này có hai nhiệm vụ chính cần phải thực hiện:

+ Chọn ra danh sách cách học sinh có điểm trung bình mỗi môn >=6,5

+ Lập báo cáo trên danh sách được chọn ra.

- Các bước để tạo mẫu hỏi: Chọn những học sinh có điểm trung bình mỗi môn >=6,5.

+ Mở cửa sổ mẫu hỏi.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY