Giáo án tin học 12 - Bài tập và thực hành 7: Mẫu hỏi trên nhiều bảng

2. Thực hành bài tập 2.a. Mục tiêu: - Thành thạo trong việc tạo mẫu hỏi kết xuất thông tin từ nhiều bảng.b. Nội dung:- Sử dụng cơ sở dữ liệu Kinh_doanh với hai bảng Hoa_don và Mat_hàng, dùng hàm Avg, max, min để thống kê số lượng trung bình, cao nhất, thấp nhất trong các đơn đặt hàng theo tên mặt hàng

2. Thực hành bài tập 2.

a. Mục tiêu:

- Thành thạo trong việc tạo mẫu hỏi kết xuất thông tin từ nhiều bảng.

b. Nội dung:

- Sử dụng cơ sở dữ liệu Kinh_doanh với hai bảng Hoa_don và Mat_hàng, dùng hàm Avg, max, min để thống kê số lượng trung bình, cao nhất, thấp nhất trong các đơn đặt hàng theo tên mặt hàng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY