Giáo án tin học 12 - Bài tập và thực hành 5: Liên kết giữa các bảng

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN- Giới thiệu nội dung yêu cầu: Tạo liên kết của ma_khach_hang giữa bảng Khach_hang và bảng Hoa_Don và của ma_mat_hang giữa bảng Mat_hang và bảng Hoa_Don.- Chiếu hình vẽ mối liên kết giữa ba bảng lên bảng (Hình vẽ 49, sách giáo khoa, trang 60) để hướng đích cho học sinh.- Phân tích mối liên kết giữa hai bảng Khach_hang và Hoa_don thông qua trường ma_khach_hang và mối liên kết giữa hai bảng Mat_hang và Hoa_don thông qua trường ma_mat_hang. - Yêu cầu học sinh thực hành trên máy.- Tiếp cận từng học sinh để hướng dẫn sửa sai.- Xác nhận kết quả của những học sinh hoàn thành đúng thời gian quy định.- Đánh giá, nhận xét và hướng dẫn những học sinh chưa hoàn thành về nhà tiếp tục thực hiện.

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

- Giới thiệu nội dung yêu cầu: Tạo liên kết của ma_khach_hang giữa bảng Khach_hang và bảng Hoa_Don và của ma_mat_hang giữa bảng Mat_hang và bảng Hoa_Don.

- Chiếu hình vẽ mối liên kết giữa ba bảng lên bảng (Hình vẽ 49, sách giáo khoa, trang 60) để hướng đích cho học sinh.

- Phân tích mối liên kết giữa hai bảng Khach_hang và Hoa_don thông qua trường ma_khach_hang và mối liên kết giữa hai bảng Mat_hang và Hoa_don thông qua trường ma_mat_hang.

- Yêu cầu học sinh thực hành trên máy.

- Tiếp cận từng học sinh để hướng dẫn sửa sai.

- Xác nhận kết quả của những học sinh hoàn thành đúng thời gian quy định.

- Đánh giá, nhận xét và hướng dẫn những học sinh chưa hoàn thành về nhà tiếp tục thực hiện.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY