Giáo án tin học 12 - Bài tập và thực hành 2: Tạo cấu trúc bảng

- Giới thiệu yêu cầu của bài tập 1: Khởi động Access, tạo cơ sở dữ liệu Quanli_hs, tạo một bảng hoc_sinh trong cơ sở dữ liệu Quanli_hs.- Yêu cầu học sinh thực hiện các bước khởi động Access.    - Yêu cầu học sinh thực hiện các bước kết thúc Access.- Chiếu cấu trúc bảng hoc_sinh lên bảng.- Yêu cầu học sinh thực hiện các bước để tạo cơ sở dữ liệu quanli_hs.- Yêu cầu học sinh đọc phần chú ý ở cuối bài thực hành (sách giáo khoa, trang 41)

- Giới thiệu yêu cầu của bài tập 1: Khởi động Access, tạo cơ sở dữ liệu Quanli_hs, tạo một bảng hoc_sinh trong cơ sở dữ liệu Quanli_hs.

- Yêu cầu học sinh thực hiện các bước khởi động Access.

- Yêu cầu học sinh thực hiện các bước kết thúc Access.

- Chiếu cấu trúc bảng hoc_sinh lên bảng.

- Yêu cầu học sinh thực hiện các bước để tạo cơ sở dữ liệu quanli_hs.

- Yêu cầu học sinh đọc phần chú ý ở cuối bài thực hành (sách giáo khoa, trang 41)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY