Giáo án tin học 12 - Bài tập và thực hành 10: Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

- SBD là khóa, vì chỉ cần duy nhất SBD là có thể xác định được một cá thể.- Phach là khóa, vì mỗi Phach xác định một con điểm của một học sinh.- Không. Vì có thể có hai bài thi khác nhau nhưng điểm giống nhau.- SBD hoặc Phach là khóa vì mỗi SBD xác định duy nhất một Phach và một Phach xác định duy nhất một SBD.- Không? vì tồn tại SBD đã là khóa.- STT cũng là khóa.

- SBD là khóa, vì chỉ cần duy nhất SBD là có thể xác định được một cá thể.

- Phach là khóa, vì mỗi Phach xác định một con điểm của một học sinh.

- Không. Vì có thể có hai bài thi khác nhau nhưng điểm giống nhau.

- SBD hoặc Phach là khóa vì mỗi SBD xác định duy nhất một Phach và một Phach xác định duy nhất một SBD.

- Không? vì tồn tại SBD đã là khóa.

- STT cũng là khóa.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY