Giáo án Tin học 10: Trình bày Thuật toán

Cách 3. (Giả lập trình)

Bước 1. Nhập n và dãy số an, , an.

Bước 2. d  0. (d sẽ là số lượng các số hạng = 0).

Bước 3. Cho k chạy từ 1 đến n. (Duyệt từ đầu dãy đến cuối dãy).

Với mỗi k đó xét ak: Nếu ak = 0 thì d  d+1.

Bước 4. Đáp số: Có d số hạng bằng 0.

Các bài tập tương tự:

Nhập dãy số a1, , an, với n > 1.

Nêu thuật toán tính tổng tất cả các số hạng.

Nêu thuật toán tính tổng tất cả các số hạng âm.

Nêu thuật toán tính tổng tất cả các số hạng dương.

Nêu thuật toán tính tổng nghịch đảo các số hạng khác không.

Nêu thuật toán tính tổng các căn bậc 2 của các số hạng dương

Nêu thuật toán tính tổng các bình phương các số hạng âm.

Bạn có thể tự nghĩ ra thêm!

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY