Giáo án Tin 12 - Khái niệm về cơ sở dữ liêu

a)Tính cấu trúc:Thông tin trong CSDL được lưu trữ theo một cấu trúc xác định.Tính cấu trúc được thể hiện ở các điểm sau: Dữ liệu ghi vào CSDL được lưu giữ dưới dạng các bản ghi . Hệ QTCSDL cần có các công cụ khai báo cấu trúc của CSDL(là các yếu tố để tổ chức dữ liệu: cột, hàng, kiểu của dữ liệu nhập vào cột, hàng.) xem, cập nhật, thay đổi cấu trúc

a)Tính cấu trúc:Thông tin trong CSDL được lưu trữ theo một cấu trúc xác định.

Tính cấu trúc được thể hiện ở các điểm sau:

 Dữ liệu ghi vào CSDL được lưu giữ dưới dạng các bản ghi .

 Hệ QTCSDL cần có các công cụ khai báo cấu trúc của CSDL(là các

yếu tố để tổ chức dữ liệu: cột, hàng, kiểu của dữ liệu nhập vào

cột, hàng.) xem, cập nhật, thay đổi cấu trúc

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY