Giáo án Tin 11 - Thư viện chương trình con chuẩn

Cấu trúc thủ tục gồm:Phần đầu thủ tục : gồm tên dành riêng: procedure, tiếptheo là tên thủ tục, danh sách tham số có thể có hoặc không.Phần khai báo: dùng để xác định các hằng, kiểu, biến vàcũng có thể xác định các chưong trình con khác được sửdụng trong thủ tục.Dãy câu lệnh: được viết giữa cặp tên riêng Begin và End tạo thành thân của thủ tục.

Cấu trúc thủ tục gồm:

Phần đầu thủ tục : gồm tên dành riêng: procedure, tiếp

theo là tên thủ tục, danh sách tham số có thể có hoặc không.

Phần khai báo: dùng để xác định các hằng, kiểu, biến và

cũng có thể xác định các chưong trình con khác được sử

dụng trong thủ tục.

Dãy câu lệnh: được viết giữa cặp tên riêng Begin và End

tạo thành thân của thủ tục.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY