Giáo án Tin 11 - Một số dữ liệu chuẩn

4. Kiểu kí tự(Char)Kiểu kí tự có tập giá trị là mọi kí tự trong bảng mã ASCII gồm 256 kí tựcó mã ASCII thập phân từ 0 đến 255, được dùng thuận tiện khi thông tin là các kí tự, các xâu (string). Kiểu kí tựcũng là kiểu có thứ tự đếm được, so sánh các kí tự bằng cách so sánh các mã của nó.Biến kiểu kí tự dùng một Byte bộ nhớ để ghi nhận giá trị.

4. Kiểu kí tự(Char)

Kiểu kí tự có tập giá trị là mọi kí tự trong bảng mã ASCII gồm 256 kí tự

có mã ASCII thập phân từ 0 đến 255, được dùng thuận tiện khi thông tin là

các kí tự, các xâu (string). Kiểu kí tựcũng là kiểu có thứ tự đếm được, so

sánh các kí tự bằng cách so sánh các mã của nó.

Biến kiểu kí tự dùng một Byte bộ nhớ để ghi nhận giá trị.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY