Giáo án Tin 10 - Bài toán và thuật toán

2. Khái niệm bài toán. Bài toán là một việc nào đó ta muốn máy tính thực hiện. Bài toán được cấu tạo từ hai thành phần cơ bản: Input: Các thông tin đã có Output: Các thông tin cần tìm từ Input. Ví dụ 1: Bài toán tìm ước chung lớn nhất của 2 số nguyên dương: Input: Hai số nguyên dương M và N; Output: Ước chung lớn nhất của M và N;

2. Khái niệm bài toán.

 Bài toán là một việc nào đó ta muốn máy tính thực hiện.

 Bài toán được cấu tạo từ hai thành phần cơ bản:

 Input: Các thông tin đã có

 Output: Các thông tin cần tìm từ Input.

 Ví dụ 1: Bài toán tìm ước chung lớn nhất của 2 số nguyên dương:

 Input: Hai số nguyên dương M và N;

 Output: Ước chung lớn nhất của M và N;

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY