Giáo án Tiếng Anh 9 - Trần Thanh Hải

1. Warmup. * Chatting: a) Can you use the Internet? b) Is the Internet useful? Why? c) Does the Internet have any disadvantages? d) What are they? - As we know, the Internet has been a very important form of media in our modern life. However, we may not know all its benefits. In todays lesson, we will study the benefits and the disadvantages of the Internet.2. Vocabulary.- forum (n) (trans/exp) nơi hội thảo, diễn đàn (trờn mạng internet)- (to) surf (trans/sit) lướt mạng in te net - access (n) (expl / trans) sự tiếp cận,-> truy cập vào mạng- (to) deny (trans) phủ nhận -> spam (n) thư lạ - junk mail (n) thư mang nội dung xấu - (to) communicate (with) liên lạc, trao đổi thông tin (với),giao tiếp *Checking: Matching

1. Warmup.

* Chatting:

a) Can you use the Internet?

b) Is the Internet useful? Why?

c) Does the Internet have any disadvantages?

d) What are they?

- As we know, the Internet has been a very important form of media in our modern life. However, we may not know all its benefits. In todays lesson, we will study the benefits and the disadvantages of the Internet.

2. Vocabulary.

- forum (n) (trans/exp) nơi hội thảo, diễn đàn (trờn mạng internet)

- (to) surf (trans/sit) lướt mạng in te net

- access (n) (expl / trans) sự tiếp cận,-> truy cập vào mạng

- (to) deny (trans) phủ nhận -> spam (n) thư lạ

- junk mail (n) thư mang nội dung xấu

- (to) communicate (with) liên lạc, trao đổi thông tin (với),giao tiếp

*Checking: Matching

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY