Giáo án Tiếng Anh 10 Unit 12: Music - Listening

1. Sweet /swi:t/ and gentle /dʒentl/ (adj): Sweet = Sugary, gentle = soft and peaceful

2. Rousing /´rauziη/ (adj): make s.o feel passion, exciting

3. Lyrical /´lirikəl/ (adj) = emotional, romantic

Ex: Diem Xua is a lyrical song.

4. Solemn /ˈsɒləm/ (adj) means someone or something serious

5. Rural /´ruərəl/ (adj) sth in the countryside

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY