Giáo án Thể dục 7 kỳ I - Trường PTCS Sơn Hải

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- §H§N: Hiểu nội dung ôn

- Ch¹y nhanh: Hiểu tư thế sẵn sang – xuất phát

- Ch¹y bÒn:Trß ch¬i.(GV chän)

2. Kĩ năng:

- §H§N: Thực hiện được kỹ nưng đã học

- Ch¹y nhanh: Thực hiện tương đối đúng động tác.

- Ch¹y bÒn: BiÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc ®• häc vµo thùc tiÔn.

3. Thái độ: Nghiêm túc và có ý thức trong giờ học.

II. Chuẩn bị:

1. GV:

a. Phương pháp: Phân tích, thị phạm

b. ĐDDH: Còi, tranh ảnh

2. HS: Đồ thể dục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY