Giáo án số 2 - Kiểu dữ liệu xâu

Các thao tác xử lí xâu Tham chiếu tới phần tử của xâu được xác định bởi tên xâu và chỉ số đặt trong []. Các kí tự được đánh số bắt đầu từ 1.Có thể xem xâu là mảng một chiều mà mỗi phần tử là một kí tự. Với dữ liệu kiểu xâu có thế thực hiện phép toán ghép xâu và phép toán quan hệ Ví dụ :phép ghép xâu (kí hiệu là +) ‘lớp’ + ’chúng’ + ’mình’ cho xâu kết quả là ‘lớp chúng mình’ các phép so sánh =, <>, <, >, <=, >= thực hiện việc so sánh hai xâu và có thứ tự ưu tiên thấp hơn phép ghép xâu.

Các thao tác xử lí xâu

 Tham chiếu tới phần tử của xâu được xác định bởi

tên xâu và chỉ số đặt trong [].

 Các kí tự được đánh số bắt đầu từ 1.Có thể xem xâu

là mảng một chiều mà mỗi phần tử là một kí tự.

 Với dữ liệu kiểu xâu có thế thực hiện phép toán ghép

xâu và phép toán quan hệ

 Ví dụ :phép ghép xâu (kí hiệu là +) ‘lớp’ + ’chúng’ + ’mình’

cho xâu kết quả là ‘lớp chúng mình’

 các phép so sánh =, <>, <, >, <=, >= thực hiện

việc so sánh hai xâu và có thứ tự ưu tiên thấp hơn phép ghép xâu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY