Giáo án số 1 - Thông tin và dữ liệu

GV:Để máy tính nhận biết một sự vật nào đó thì ta cần cung cấp cho máy tính đầy đủ thông tin về sự vật đó.Những thông tin mà ta đưa vào có thể đúng hoặc sai.Do vậy người ta nghĩ ra Bit để biểu diễn thông tin trong máy. GV:Bit là đại lượng thông tin vừa đủ để xác định chắc chắn 1 trạng thái của 1 sự vật nào đó à với khả năng xuất hiện trạng thái đúng sai là như nhau.Và hai s ố để quy ước hai trạng thái đó là 0và 1(là hai số trong hệ nhị phân).GV:Với 8 bóng đèn đó thì theo em nó đươc biểu diễn như thế nào?HS:Đứng tại chỗ trả lời

GV:Để máy tính nhận biết một sự vật nào đó thì ta cần cung cấp

cho máy tính đầy đủ thông tin về sự vật đó.Những thông tin mà ta đưa

vào có thể đúng hoặc sai.Do vậy người ta nghĩ ra Bit để biểu diễn

thông tin trong máy.

GV:Bit là đại lượng thông tin vừa đủ để xác định chắc chắn 1 trạng

thái của 1 sự vật nào đó à với khả năng xuất hiện trạng thái đúng sai

là như nhau.Và hai s ố để quy ước hai trạng thái đó là 0và 1(là hai số

trong hệ nhị phân).

GV:Với 8 bóng đèn đó thì theo em nó đươc biểu diễn như thế nào?

HS:Đứng tại chỗ trả lời

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY