Giáo án Sinh học 12 Bài 4: ARN và quá trình phiên mã

BÀI 4. PRÔTÊIN VÀ QUÁ TRÌNH DỊCH MÃ

I. PRÔTÊIN

1. Cấu trúc hóa học

- Là hợp chất hữu cơ gồm 4 nguyên tố cơ bản C, H, O, N thường có thêm S và đôi lúc có thêm P.

- Thuộc loại đại phân tử, phân tử lớn nhất dài 0,1 micrômet, phân tử lượng có thể đạt tới 1,5 triệu đvC.

- Được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân gồm nhiều đơn phân là các axit amin (110 đvC).

- Có hơn 20 loại axit amin khác nhau tạo nên các prôtêin.

- Mỗi axit amin có 3 thành phần

+ 1 gốc hiđrô cácbon (R)

+ 1 nhóm amin (-NH2)

+ 1 nhóm cacbôxyl (-COOH)

- Các a.a có cấu tạo chỉ khác nhau bởi gốc R

- Mỗi axit amin có kích thước trung bình 3

- Trên phân tử các axit amin liên kết với nhau bằng các liên kết peptit tạo nên chuỗi pôlipeptit. Liên kết peptit được tạo thành do nhóm cacbôxyl của axit amin này liên kết với nhóm amin của axit amin tiếp theo và giải phóng 1 phân tử nước. Mỗi phân tử prôtêin có thể gồm 1 hay nhiều chuỗi pôlipeptit cùng loại hay khác loại.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY