Giáo án Sinh học 12 Bài 3: Điều hòa hoạt động của gen

Bài tập củng cố: Chọn câu trả lời đúng:

Câu 1. Trong cấu trúc của 1 operon, vùng nằm ngay trước các gen cấu trúc là

A. gen điều hòa B. vùng khởi động C. các gen điều hoà D.vùng vận hành

Câu 2. Gen điều hoà của operon hoạt động khi môi trường

A. có chất cảm ứng B. không có chất ức chế C. không có chất cảm ứng

D. có hoặc không có chất cảm ứng

Câu3. Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac, khi môi trường có lactozơ thì

A. sản phẩm của gen cấu trúc không được tạo ra.

B. Enzim ARN – polimeraza không gắn vào vùng khởi đầu.

C. protein ức chế không gắn vào vùng vận hành.

D. protein ức chế không được tổng hợp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY