Giáo án Sinh học 11 học kì II

Tiết 50. Bài 47. ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT

VÀ SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức: Qua bài học này HV:

- Trình bày được một số biện pháp điều khiển sinh sản ở động vật.

- Nêu được khái niệm và giải thích được vì sao phải sinh đẻ có kế hoạch.

- Kể tên được một số biện pháp tránh thai và cơ chế tác dụng của chúng.

2. Kỹ năng: Quan sát, phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hoá, trừu tượng hoá.

3. Thái độ: Phát triển tư tưởng duy vật biện chứng và tình yêu thiên nhiên, môn học.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Giáo án, Bảng 47 SGK, các dụng cụ tránh thai.

2. Học sinh: SGK, đồ dùng học tập.

III. TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Một số biện pháp tránh thai và cơ chế tác dụng của chúng.

IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC.

1. Ổn định tổ chức : Ổn định tổ chức lớp, kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ :

1. Hằng ngày, phụ nữ uống viên thuốc tránh thai (chứa prôgestêrôn hoặc prôgestêrôn + ơstrôgen) có thể tránh được mang thai, tại sao?

2. Rối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH và testostêrôn có ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh hay không, tại sao?

3. Quá trình sản xuất hoocmôn FSH, LH, ơstrôgen và prôgestêrôn bị rối loạn có ảnh hưởng đến quá trình sinh trứng hay không, tại sao?

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY