Giáo án Khoa học 4 - Tuần 32 - Tiết 63 + 64

KHOA HỌC

TIẾT 64 : TRAO ĐỔI CHẤT Ở ĐỘNG VẬT

I . MỤC TIÊU :

1 . Kiến thức :

- Giúp HS nắm về sự trao đổi chất ở động vật .

2 . Kỹ năng :

- Kể ra được những gì động vật thường xuyên phải lấy từ môi trường và phải thải ra môi trường trong quá trình sống .

- Vẽ và trình bày được sơ đồ trao đổi khí , trao đổi thức ăn ở động vật .

3 . Thái độ :

- Giáo dục HS yêu thích và tìm hiểu khoa học .

II . MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG :

1.KN giao tiếp – tự nhận thức : HS nêu được trong quá trình sống ĐV thường xuyên lấy gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì?

2. KN xác định giá trị: HS vẽ và trình bày được sự trao đổichất ở động vật.

3. KN đặt mục tiêu: HS biết áp dụng những kiến thức đã học vào xuộc sống hành ngày.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY