Giáo án Khoa học 4 - Tuần 30 - Tiết 59 + 60

KHOA HỌC

TIẾT 60 : NHU CẦU KHÔNG KHÍ CỦA THỰC VẬT

I . MỤC TIÊU :

1 . Kiến thức :

- Giúp HS nắm vai trò của không khí đối với đời sống thực vật .

2 . Kỹ năng :

- Kể được vai trò của không khí đối với đời sống của thực vật .

- Nêu được vài ứng dụng trong trồng trọt về nhu cầu không khí của thực vật .

3 . Thái độ :

- Giáo dục HS yêu thích tìm hiểu khoa học

II . MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG:

1.KN giao tiếp – tự nhận thức :HS hiểu được vai trò của ô-xi và khí các-bô-níc trong quá trình hô hấp và quang hợp.

2.KN xác định giá trị: HS nói được vai trò của không khí đối với đời sống thực vật.

3.KN đặt mục tiêu: HS biết ứng dụng nhu cầu về không khí của thực vật trong trồng trọt.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY