Giáo án Hóa học 8 - Bài 28 đến 31

A. TRẮC NGHIỆM: Hãy khoanh tròn vào đầu chữ cái mà em cho là đúng (3 đ)

1.Cho các chất sau:

a. Fe3O4 b. KClO3 c. KMnO4 d. CaCO3 e. Không khí g. H2O

Những chất được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là:

A. b, c. B. b, c, e, g. C. a,b,c,e. D. b, c, e.

2.Người ta thu được khí oxi bằng cách đẩy nước là dựa vào tính chất :

A. khí oxi tan trong nước. C. khí oxi khó hóa lỏng.

B. khí oxi ít tan trong nước. D. khí oxi nhẹ hơn nước.

3. Sự oxi hóa chậm là:

A. Sự oxi hóa mà không tỏa nhiệt.

B. Sự oxi hóa mà không phát sáng.

C. Sự oxi hóa toả nhiệt mà không phát sáng.

D. Sự tự bốc cháy.

4. Trong các nhóm oxit sau, nhóm oxit nào là oxit axit:

A. CO , CO2 , MnO2 , Al2O3 , P2O5 .

B. SiO2 , P2O5 , N2O5 , CaO.

C. CO2 , SiO2 , NO2, MnO2 , CaO.

D. CO2 , SiO2 , NO2 , N2O5 , P2O5 .

5. Oxit phi kim nào dưới đây không phải là oxit axit?

A. CO2 B. CO C. SiO2 D. Cl2O

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY