Giáo án Hóa học 11 - Tiết 11 đến tiết 16

Câu 4. Khi nhỏ dung dịch amoniac (dư) vào dung dịch muối nào sau đây thì thấy xuất hiện kết tủa ?

A.AgNO3 B.Al(NO3)3 C.Cu(NO¬3)3 D.Cả A, B và C

Câu 5. Khi dẫn khí NH3 vào bình chứa khí clo, học sinh quan sát thấy hiện tượng : NH3 tự bốc cháy (ý 1) tạo ra khói trắng (ý 2). Phát biểu này

A. Có ý 1 đúng, ý 2 sai. B.Có ý 1 sai, ý 2 đúng.

C. Cả hai ý đều sai. D.Cả hai ý đều đúng.

Câu 6. Muốn cân bằng phản ứng tổng hợp amoniac chuyển dịch sang phải, cần phải đồng thời:

A. tăng áp suất và tăng nhiệt độ. B. tăng áp suất và giảm nhiệt độ.

C. giảm áp suất và giảm nhiệt độ. D. giảm áp suất và tăng nhiệt độ.

Câu 7. Axit nitric đặc nguội có thể tác dụng được với dãy chất nào sau đây:

A. Al, Al2O3, Mg, Na2CO3. B. Cu, Al2O3, Zn(OH)2, CaCO3.

C. Fe, CuO, Zn, Fe(OH)3. D. S, ZnO, Mg, Au

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY