Giải quyết việc phá sản theo pháp luật hiện hành (thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp)

I. L luận chung về phá sản của Doanh nghiệp

1. Ở Việt Nam từ khi phát triển nền kinh tế.

2. Phân biệt sự giống và khác nhau giữa phá sản và giải thể

II. Giải quyết việc phá sản theo pháp luật hiện hành (thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp)

1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh của luật phá sản

2. Những đối tượng có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp

3. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp

4. Thủ tục thụ lý đơn giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp

5. Mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp

6. Hội nghị chủ nợ

7. Hoà giải và giải pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

8. Thi hành quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp

III. Ví dụ thực tiễn về yêu cầu tuyên bố phá sản của một doanh nghiệp

Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY