Giải quyết Tình Huống tranh chấp, khiếu kiện Đất Đai

Thứ nhất, nếu ông H muốn được sử dụng mảnh đất đó với tư cách đại diện: Ông H tham gia tranh chấp với bà N với tư cách là người đại diện được ủy quyền của bà C nên về nguyên tắc ông chỉ có quyền, nghĩa vụ giải quyết các công việc trong tranh chấp đó mà không có quyền định đoạt tài sản của bà C là quyền sử dụng mảnh đất 120 m2. Hơn nữa, sau khi bà C chết, tư cách đại diện của ông H cũng sẽ mất theo điểm c khoản 2 điều 147 luật dân sự 2005: “ Chấm dứt đại diện của các nhân : 2. Đại diện theo ủy quyền của cá nhân chấm dứt trong các trường hợp sau đây:c. Người ủy quyền hoặc người được ủy quyền chết, bị tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết.”

Thứ nhất, nếu ông H muốn được sử dụng mảnh đất đó với tư cách đại diện: Ông H tham gia tranh chấp với bà N với tư cách là người đại diện được ủy quyền của bà C nên về nguyên tắc ông chỉ có quyền, nghĩa vụ giải quyết các công việc trong tranh chấp đó mà không có quyền định đoạt tài sản của bà C là quyền sử dụng mảnh đất 120 m2. Hơn nữa, sau khi bà C chết, tư cách đại diện của ông H cũng sẽ mất theo điểm c khoản 2 điều 147 luật dân sự 2005: “ Chấm dứt đại diện của các nhân :

2. Đại diện theo ủy quyền của cá nhân chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

c. Người ủy quyền hoặc người được ủy quyền chết, bị tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết.”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY