Giải pháp nhằm tăng cường công tác giám sát các hoạt động trên thị trường chứng khoán, kinh nghiệm trên thế giới

LỜI MỞ ĐẦU 2

NỘI DUNG 3

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TRÊN TTCK 3

1. Sự cần thiết 3

2. Khái niệm hoạt động giám sát 5

3. Nội dung của hoạt động giám sát 5

4. Phương thức giám sát 8

4.1. Theo dõi chứng khoán 8

4.2. Thanh tra 9

4.3. Xử lý kỷ luật 10

II. TÌNH HÌNH GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN TTCK 11

1. Những quy định chung về giám sát các hoạt động trên TTCK ở Việt Nam 11

1.1. Đối tượng, phạm vi thanh tra và hình thức thanh tra 11

1.2. Các cơ quan Nhà nước thực hiện việc thanh tra 13

1.3. Các hình thức xử lý vi phạm 16

2. Những mặt nổi bật 18

2.1. Sự ra đời cuả các văn bản pháp luật mới, hoàn thiện hơn hệ thống luật pháp liên quan đến hoạt động chứng khoán. 18

2.2. Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) đã thành lập bộ phận giám sát chuyên theo dõi các giao dịch, đặc biệt những giao dịch thông qua ủy quyền. 19

2.3. Các vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong trời gian gần đây. 20

3. Những vấn đề tồn tại 23

III. GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 24

IV. KINH NGHIỆM TRÊN THẾ GIỚI 27

KẾT LUẬN 30

DANH MỤC T ÀI LIỆU THAM KHẢO 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY